Motius per rebutjar el nou Decret de menjadors escolars públics

El Govern de la Generalitat vol regular el servei de menjadors de l’escola pública amb un nou decret. L’esborrany d’aquest decret ha trobat l’oposició tant de famílies, a través AMPA, AFA, FAPAC (la federació d’AMPA de Catalunya), de sindicats d’estudiants i de docents, i d’entitats del món educatiu que treballen conjuntament dins la Coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics. Un dels motius principals és que el Departament d’Ensenyament pretén adjudicar el servei de menjadors a través de concurs públic, per què així ho exigeix la Llei de Contractes del Sector Públic. D’aquesta manera les famílies creuen que es consolidarà l’externalització i privatització de l’alimentació dels nostres fills i filles en el temps de migdia, enfront del model que proposen que tracta d’emmarcar el servei de menjador escolar en el dret a l’educació pública, o sigui, que hauria de ser universal i gratuït. El decret potencia la tendència del Departament a fer del servei de menjador un negoci lucratiu per a grans empreses.

Des de FAMPAS Badalona volen que les famílies coneguin millor aquesta situació, que la debatin des de l’àmbit de les AMPA per poder decidir el posicionament de la federació. A continuació, exposo el motius que dóna la coordinadora SOS Menjadors, encapçalada per la FAPAC, per rebutjar la proposta del decret de menjadors:

El Departament d’Ensenyament no està pensant en un model de servei de menjador sostenible en el temps ni emmarcat en el dret fonamental a l’educació i a l’alimentació, sinó que busca l’externalització i privatització de la seva gestió i funcionament sota criteris economicistes. Entén el menjador escolar en funció de la seva viabilitat econòmica i no el vincula al dret a l’educació sota els principis d’igualtat i no discriminació.

Es concep el servei de menjador com un servei “complementari” a l’educació, quan la coordinadora considera que és part integral del sistema educatiu públic. Amb això, el Departament pretén sotmetre el servei de menjador a la Llei de Contractes del Sector Públic, segons la qual només hi poden concórrer empreses privades a través de concurs públic. Per tant, aparta a tota la comunitat educativa, incloses les famílies i les AMPA/AFA, de la gestió del servei menjador, però sí que les obliga a assumir-ne el cost íntegrament.

No es considera el temps de migdia com a temps educatiu. El terç de la jornada escolar que transcorre al centre educatiu però fora de l’aula se’l considera temps lliure, ignorant la veu de les famílies, professorat i professionals de l’educació que saben la importància que té aquest temps per als infants quant al seu desenvolupament, gestió del conflicte i assoliment de l’autonomia personal.

Sota aquest Decret, Ensenyament ignora la demanda de les famílies on demanen que les AMPA/AFA es puguin encarregar de la contractació i gestió integral del servei, autoritzades a l’efecte pel Departament, quan la universalitat i gratuïtat del servei menjador no es pugui garantir de forma immediata, com entenen que hauria de ser. Les famílies són l’únic actor privat que no pretén treure’n un rèdit econòmic.

Encara que el Departament d’Ensenyament té la titularitat del servei, i això es recull en la proposta de Decret, continua delegant les seves competències en consells comarcals i altres administracions que poden establir cànons d’explotació sobre els beneficis que tenen les empreses adjudicatàries del servei. La coordinadora defensa la gestió directa del servei per part de l’Administració, i lamenta la complexitat i la manca de transparència a la qual sotmet a les famílies en tot l’entramat de delegacions competencials en diferents òrgans administratius. 

El Decret continua blindant la privatització del servei en mans de grans empreses, cosa que permet que els menús s’elaborin a qualsevol part del món i molts mesos abans de ser consumits per l’alumnat. SOS Menjadors demana la il·legalització d’aquestes pràctiques, així com reivindica el dret dels infants a una alimentació de proximitat, ecològica i de temporada que no es garanteix en aquesta proposta.

L’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) queda exclòs del servei de menjador, ja que el Departament d’Ensenyament pretén no fer-se càrrec dels professionals en educació especial que els han d’atendre, obvia la normativa vigent sobre l’educació inclusiva i carrega el cost del servei sobre les famílies.  

Les ràtios de monitor-alumne que preveu el Decret durant el servei menjador són molt elevades i insostenibles per poder atendre l’alumnat de forma adequada. El Departament, lluny de regular-les per rebaixar-les, les fa coincidir amb les que utilitzen grans empreses que actualment s’encarreguen del servei a determinades escoles.

La coordinadora s’està reunint amb tots els grups parlamentaris per informar-los del seu posicionament. A nivell local, Girona, Barcelona, Badalona, Cornellà de Llobregat, Igualada, Granollers, Sitges, Premià de Mar, Montmeló, Vilassar de Mar o Cambrils són alguns dels disset municipis que han aprovat una moció que insta el Departament d’Ensenyament a aturar el decret de menjadors escolars i obrir un període de diàleg.

Des de les entitats de l’àmbit educatiu s’ha convocat a la manifestació del 17 de novembre sota el lema VOLEM EL 6%. S’ha de tenir en compte que la inversió en l’educació pública a Catalunya està molt per sota de la mitjana estatal i europea. I amb aquest decret sembla ser que es vol mantenir aquesta falta d’inversió.

 

Juan Sánchez

Membre de la comunitat educativa de Badalona

Acerca de FAVB 75 Articles
Federació d'Associacions de Veïns de Badalona

Be the first to comment

Leave a Reply