PERSPECTIVA DE LES UNITATS PEDIÀTRIQUES D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A BADALONA

Estem en un temps de canvi. La crisi econòmica ha creat un ambient de desconfiança entre els gestors de CATSALUT i els usuaris,  poc propens a canvis en el model del sistema de salut. Aquests canvis són vistos com a “retallades” i aparentment és així. Realment tenim motius per desconfiar. Les privatitzacions en els serveis de salut s’han produït i alguns gestors seran jutjats per aquestes conductes, com a mínim irregulars i  la societat cívil ens toca defensar amb força la nostre sanitat pública.

Podem aconseguir canvis que milloren el funcionament dels serveis sanitaris. Falta molt per millorar com per exemple l’augment i la millora de les condicions laborals dels treballadors sanitaris en l’àmbit de la pediatria.

La situació del personal sanitari a dia d’avui te com a fet específic la disminució de treballadors sanitaris. Això ve motivat pels salaris baixos i el baix contingent de nous pediatres en formació amb la que fan sigui difícil contractar nou personal qualificat. Des d’aquesta Comissió de Salut, reivindicarem d’una forma clara i nítida la millora assistencial de la qualitat dels professionals que és dedican a aquest àmbit tant important de la salut i tant necessaria pels nostres veïns i veïnes.

Respecte al tema  que motiva aquest article, l’assistència sanitària en pediatria a la zona de “La Salut” i “Joan Valera”. Cal recordar que des de l’estiu de 2016 i  fruit d’una,  en determinades franges horàries, hi ha una concentració superior de Pediatres i Infermeria i una disminució en altres. Aquest redistribució  ha permés ampliar el temps assistencial de tota l’àrea.

Aquesta remodelació ha aconseguit millorar la formació continuada de Pediatres i Infermeria, mitjançant assistència a tallers de formació i millors  relacions amb el Servei de Pediatria de l’Hospital Trias i Pujol. I el que és més important: Aquest treball en equip fa possible treballar  transversalment, atenent l’assistència primària, la medecina preventiva i la medecina rehabilitadora.

Aquest problema i les formes amb les que CATSALUT pretén solucionar-ho, són comuns per tot Catalunya. No és una problemàtica local de Badalona.

Per informar als veïns per part de CATSALUT, la Comissió de Salut de la FAV va organitzar -juntament amb les associacions de veïns de la zona- una assemblea informativa al Centre Cívic “La Salut” el dia 2 de maig. Es tractava d’una assemblea informativa per als veïns i organitzada des de  la Comissió de Salut de la FAVB, per tal d’informar i comunicar als veïns i veïnes de la zona les caracteristiques d’aquesta remodelació assistencial en el model de pediatria.

Des de la Gerència Territorial del CATSALUT, la valoració del nou model assistencial es que ha augmentat la resposta i la millora en l’assistència sanitària pediàtrica en aquesta zona. El model assistencial d’adaptació a la realitat actual consta de 6 Pediatres, 6 Infermeres i millor accés al Servei d’Assistència Social. En aquesta zona s’han creat dues places d’Infermeres i s’ha creat una consulta específica per Infermeria, per desenvolupar tasques de prevenció i educació sanitària.

Des de la Comissió de Salut creiem que un diàleg  proactiu i el treball conjunt és fonamenta en tres pilars; treballant coordinadament  amb els districtes, també amb els nostres barris i teixint una bona comunicació amb l’Àmbit de la Salut de l’Ajuntament de Badalona i amb el CATSALUT són la millor forma de treballar per aconseguir les millores en atenció sanitària  que els veïns ens mereixem.

També creiem que el problema més greu que tenim en atenció sanitària és el tema de les llistes d’espera i en aquest tema seguirem lluitant.

Acerca de FAVB 75 Articles
Federació d'Associacions de Veïns de Badalona

Be the first to comment

Leave a Reply