Propostes d’oportunitat que caldria aprofitar

UN PASSEIG PROVISIONAL com a continuació del Passeig Marítim a la Zona de les 3 Xemeneies

Possibilitat de passeig que enllaci Badalona i Sant Adrià

La ciutat com sabeu no es un conjunt d’edificis, carrers , places i passejos, la ciutat es sobretot l’espai que troba el seu sentit quan la gent l’utilitza, així quan parlem de l’èxit d’un espai públic, expressem de forma natural el lloc que agrada a la majoria de la ciutadania.

Un exemple entenedor seria l’apropiació per la gent del nou tram de passeig fins el port, amb la incorporació del Pont del Petroli. El gran nombre d’usuaris que se l’han fet seu, es el veredicte incontestable de que es un espai que agrada.

Aquest preàmbul em serveix per introduir el concepte d’OPORTUNITAT en la història de les ciutats. Fets no sempre bons en el seu moment, com la desaparició d’un front industrial obsolet, han possibilitat l’obertura de Badalona al mar amb nous usos que milloren la qualitat de vida. El mar es un dels bens mes democràtics dels que disposem.

Avui la reflexió, voldria centrar-la en com un problema greu com ha estat el trencament del col·lector davant del Barri de la Mora, al costat del recinte de les 3 Xemeneies, així com el seu arranjament provisional, han possibilitat un ús espontani no previst i per tant no reglat, de la part superior del col·lector com a via de passeig vora el mar.

Evidentment que aquest us tal i com ara es realitza, no reuneix els requisits mínims per la seva funció, però els ciutadans ens donen la pista d’un objectiu a assolir amb una inversió i terminis raonables.

La connexió entre ciutats i barris ha estat una reclamació històrica de la gent. Aconseguir per fi, arribar al riu Besos amb un passeig al costat del mar, que lligui el Maresme amb el Parc Fluvial i Barcelona, ensenyant espais desconeguts per la majoria, es un repte atractiu i possible.

Per no fer volar coloms caldria però, que l’actuació fos de MÍNIMS pel seu caràcter PROVISIONAL, entretant no es desenvolupi urbanísticament el Planejament del sector de les 3 Xemeneies, projecte d’una gran complexitat però que haurà de resoldre DEFINITIVAMENT aquesta zona.

Com seria una actuació PROVISIONAL i a curt termini, abans del projecte DEFINITIU?. Previ a un estudi tècnic seriós, sembla de sentit comú que per exemple l’amplada seria la possible segons les característiques del col·lector i que de moment no podria ser utilitzable per la nit. Això però, ja es concretaria en el projecte, el que es important es començar a treballar.

Estem convençuts que si aquesta actuació PROVISIONAL s’explica bé, els primers a defensar-la serien els dels barris adjacents com el de la Mora, actualment tancats entre tanques. Aquest nou passeig donaria vida a l’entorn i com a conseqüència seguretat i confort.

Aquesta hauria de ser una actuació liderada pels Ajuntaments de Badalona i Sant Adrià, amb la participació necessària de la FAVB, i la complicitat de l’AMB, del Consorci del Besos i altres Ajuntaments.

Per acabar, caldria com s’ha dit al principi, APROFITAR l’OPORTUNITAT del moment i posar-nos  a treballar en el PROJECTE DE PASSEIG PROVISIONAL DE LES 3 XEMENEIES, primer pas necessari per l’objectiu que ens proposem.

JMM (Repensant Badalona)

Acerca de FAVB 75 Articles
Federació d'Associacions de Veïns de Badalona

Be the first to comment

Leave a Reply