La planificació escolar

A Badalona, durant la dècada dels anys 70, les associacions de veïns van liderar, a més de reivindicacions urbanístiques, la demanda de més i millors escoles.

Gràcies a la seva constància i al seu compromís amb la ciutat es va aconseguir que el primer ajuntament democràtic prioritzés en les seves actuacions la solució d’aquest  greu problema.

La majoria de les escoles que avui tenim a la nostra ciutat es van construir durant aquest període. Foren anys de molta participació activa del veïnat. Tothom tenia clar que sense escoles no es podia millorar les condicions de vida. En l’educació comença tot.

De nou, quaranta anys després, ens trobem en una situació greu per la manca de planificació dels últims any. Molts escolars estan escolaritzats en mòduls i altres no tenen clar on aniran el proper curs escolar. I això és injustificable.

Cal que de nou AMPAS, associacions de veïns i Ajuntament treballin plegats per poder acabar amb un problema que afecta a centenars d’escolars que no reben l’ensenyament en les condicions adequades, malgrat l’esforç dels mestres i les famílies.

Les famílies, i sobretot, els seus fills no poden renunciar a un dret constitucional i és responsabilitat de les administracions -local i autonòmica- trobar solucions per garantir aquest dret.

Cal, per això, que des de la FAVB s’impulsi de nou la implicació de les associacions de veïns i altres col·lectius per aconseguir acabar amb una situació que, per manca de planificació, crea incertesa i inseguretat a les famílies que han optat per l’escola pública, l’escola que garanteix l’equitat, la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa.

Pedro Jesús Fernández

Coordinadora AVV districte 1

Acerca de FAVB 75 Articles
Federació d'Associacions de Veïns de Badalona

Be the first to comment

Leave a Reply