La Indústria i els polígons industrials a Badalona

CCOO, quan s’acosten les eleccions municipals, acostumem a presentar a cada una de les candidatures que opten a ser elegides per formar part de l’Ajuntament, un document amb el nostre anàlisi, demandes i propostes que esperem siguin recollides en els seus programes.

En les darreres eleccions municipals del 2015, fèiem especial esment en les propostes de reindustrialitzacio, modernització i adequació del terreny industrial, prou important a la ciutat, incloent-hi la demanda de la no requalificació de terrenys, per afavorir el model de ciutat complexa, amb mixtura d’usos compatibles, activitat industrial i econòmica, habitatge, lleure, estudi, etc.

Quan l’Ajuntament va obrir el procés de participació per a la elaboració del document “Estratègies per al desenvolupament econòmic i foment de l’ocupació Badalona 2022” ja vàrem considerar que era un pas molt important en la bona direcció, la que correspon a l’ambició que sempre hem considerat que ha de tenir la tercera ciutat de Catalunya en població, i una històrica ciutat industrial que pateix encara un dèficit en reconeixement i en presència política en el context metropolità.

El document esmentat recull moltes de les nostres demandes i comparteix bona part de les nostres anàlisi. Recentment s’ha presentat en el si del Consell Econòmic i Social de la Ciutat la primera de les mesures que creiem claus, el projecte d’inversió de més de 25 milions d’euros en els polígons d’activitat econòmica de la ciutat per a la seva remodelació fonamentalment urbanística (carrers, aceres, asfalt, accessos, etc.).

Amb aquest mesura, Badalona estarà en condicions d’oferir sol industrial excel·lentment situat, accessible (si es desenvolupa el necessari pla d’accessibilitat i mobilitat) i amb bones possibilitat de generar sinèrgies amb el conjunt d’un territori metropolità capaç d’oferir tot tipus de serveis avançats per a l’activitat productiva. Ara cal aplicar-ho, començar la feina, fer el pla efectiu.

Calen encara més coses, que des de CCOO reclamem: Entre d’altres, un estratègia local i metropolitana d’atracció activa d’empreses, amb èmfasi especial a les tecnològicament avançades, la seguretat d’oferir serveis de proximitat, com ara les xarxes telemàtiques de primer nivell, l’accés a l’energia de tipus renovable, el suport a la generació de clústers i a la indústria 4.0.

I en el context de sinèrgies, reclamar atenció a les possibilitats que ofereixen els valors que ja tenim: Torribera a tocar, i el seu campus alimentari, el campus de Can Ruti, i el seu potencial en investigació biomèdica, les Tres Xemeneies de la Tèrmica i la seva potencialitat, potser vinculada a la UPC i la investigació en energies renovables.

I també les estratègies públiques per afavorir que els treballadors locals adquireixin la formació necessària, i disposin dels canals per accedir a una possible oferta a mig termini de llocs de treball qualificats, un element clau per la millora global de la qualitat de vida a la ciutat, per reduir l’atur, oferir futur digne i creïble a treballadores i treballadors, per redistribuir millor la riquesa, que és en realitat, el nostre objectiu fonamental.

Tots aquests valors poden contribuir a generar en els territoris del Besòs una xarxa d’activitat econòmica potencialment eficient, competitiva i generadora de riquesa que faci de Badalona una ciutat amb un model econòmic i d’ocupació diferent a l’actual i on el valor afegit que aporta la indústria sigui clau per assolir-ho. Per això la qualitat dels polígons industrials és fonamental.

Ovidi Huertas

Coordinador CCOO

Barcelonès Nord

Acerca de FAVB 75 Articles
Federació d'Associacions de Veïns de Badalona

Be the first to comment

Leave a Reply