Habitatge assequible per a tothom

No és la primera vegada, i possiblement no és l’última, que escric sobre la funció social de l’habitatge i, també, que defenso que les administracions han d’impulsar polítiques que s’orientin clarament al foment de l’habitatge públic.

A finals d’octubre de l’any passat, el Ple de l’Ajuntament va aprovar una moció, a proposta de la PAH i d’altres organitzacions que treballen pel dret a un habitatge digne, per posar en marxa un pacte pel dret social a l’habitatge a Badalona i dotar-ho dels recursos, humans i econòmics, necessaris per garantir la seva viabilitat.

En la majoria dels països de la Unió Europea, hi ha mesures que fomenten l’oferta d’habitatges per a les classes socials amb menys recursos. Només Espanya és una de les poques excepcions en què les polítiques públiques s’orienten clarament al foment de l’habitatge de propietat.

De fet, la possibilitat de disposar d’un habitatge adequat a les necessitats de la ciutadania és un dret reconegut a totes les constitucions europees. I és responsabilitat dels governs, des del municipal fins al central, garantir aquest dret per la importància que té l’habitatge per aconseguir una societat cohesionada.

Hi ha múltiples experiències europees que ens demostren com des de les administracions, es pot intervenir per evitar l’especulació en un bé de primera necessitat.

A Holanda la gestió de l’habitatge social, que suposa el 35% del parc total, està en mans de les administracions locals. A Suècia, els promotors d’habitatge social, són empreses municipals.

A Àustria, l’ajuntament de Viena té més de 250.000 habitatges de lloguer. També és important l’oferta d’habitatge social a França, Alemanya, el Regne Unit… L’oferta de lloguer social ocupa el 18% del parc europeu d’habitatges mentre que a Espanya no arriba al 2%.

Explico tot això perquè, també, l’Ajuntament de Barcelona va invertir l’any passat més 40 milions en la compra de 500 habitatges per destinar-los al lloguer social.

Els responsables van explicar als mitjans que Barcelona vol ser com altres ciutats europees. Per això l’Ajuntament va començar a desenvolupar una de les iniciatives previstes al Pla pel dret a l’habitatge. Es tracta de comprar pisos als grans tenidors d’habitatge, sobretot a les entitats bancàries propietàries de la majoria dels pisos buits, i a fons d’inversions que especulen amb un dret fonamental.

Per llei, aquest propietaris estan obligats, en primera instància, a oferir aquests habitatges a les administracions que tenen la possibilitat d’exercit el dret de tempteig i retracte i, així, comprar aquests habitatges a un preu avantatjós.

A Badalona, a finals de 2015, es va presentar un projecte de polítiques públiques d’habitatge 2015-2020 en el qual, entre altres coses molt interessants, es deia: “És necessari fer un esforç per intentar dimensionar racionalment la problemàtica i posar en marxa, conjuntament amb la resta d’administracions competents, programes tendents a anar progressivament a minimitzar i resoldre el problema de l’habitatge”.

L’objectiu prioritari d’aquest programa era impulsar una política d’habitatge adreçada, especialment, a les persones i col·lectius més vulnerables i així, poder actuar de forma preventiva sobre situacions de desnonament, per lloguer o d’execució hipotecària.

Hi havia altres propostes per prevenir el risc d’exclusió social residencial, per promoure el lloguer social i d’altres règims de tinença, per garantir els subministraments bàsics a les persones que es trobessin en situació de risc d’exclusió social, per millorar les condicions d’habitabilitat…

Aquell Pla establia un model de gestió col·laborativa i incorporava procediments de participació ciutadana aplicats al disseny, la definició, seguiment i avaluació de les polítiques i els programes municipals.

Aviat es convocarà el Consell Municipal d’Habitatge de la nostra ciutat i, la PAH com a membres d’aquest, no només demanarem el compliment de la moció sinó també la concreció d’un nou Pla d’habitatge per a Badalona, perquè volem fer realitat que l’habitatge sigui un pilar fonamental de l’acció de govern.

Pedro Jesús Fernández

pjfernandezm@gmail.com

Acerca de FAVB 75 Articles
Federació d'Associacions de Veïns de Badalona

Be the first to comment

Leave a Reply