Els joves i l’habitatge

Joves participant a la rehabilització d’un habitatge
Joves participant a la rehabilització d’un habitatge

Els darrers mesos s’ha obert tot Catalunya, i també a la nostra ciutat, un debat sobre la gentrificació dels barris. De retruc s’ha reobert el debat sobre l’accés i tinença de l’habitatge. Un debat que per desgràcia ha estat massa habitual els darrers anys.

Els desnonaments i la pujada del preu del lloguer han estat una tònica habitual des de l’esclat de la crisi ja fa 10 anys. Això ha accentuat, el que abans de l’esclat de la crisi ja era una realitat: El jovent tenim una clara dificultat per emancipar-nos.

L’existència d’una cultura de la propietat, la inestabilitat laboral associada a abusos empresarials i baixos salaris o la falta de polítiques públiques enfocades a fomentar l’emancipació, s’ha traduït en el fet que els joves catalans, siguem dels que més triguem en marxar de casa dels pares de tota Europa.

Davant d’aquesta situació han sorgit arreu del territori diverses iniciatives per capgirar la situació. En l’àmbit reivindicatiu els i les joves hem d’agrair la feina duta a terme per col·lectius com la PAH o el Sindicat de Llogaters.

L’accés a vivendes es el major dels problemes que actualment es troben els joves

També hem vist com els darrers anys, s’han cristal·litzat alternatives a l’accés i tinença d’habitatge, hi ha vida més enllà del lloguer i la compra. La masoveria jove, la cessió d’ús, el dret de superfície o la copropietat junt amb l’autoconstrucció, el compartir espais o el finançament alternatiu són alternatives combinables entre si que han de facilitar l’accés del jovent a un habitatge digne.

Els propers anys, el jovent compromès hem de passar de la crítica (que no hem d’abandonar mai) a l’alternativa. Hem de conjurar-nos i bastir espais que siguin capaços de denunciar els abusos del sistema alhora que construïm alternatives. El CJBDN ha de ser un lloc de trobada i el jovent tant associat com no associat ha de servir-se d’ell. Volem un habitatge digne no supeditat a les normes del mercat com a base a una vida que valgui la pena ser viscuda.

Alternatives al lloguer i la compra

  • Masoveria Urbana

El contracte de masoveria urbana és aquell en virtut del qual els/les propietari/es i els/les usuaris/es d’un habitatge en cedeixen l’ús, per un temps determinat, a canvi que els usuaris assumeixin unes obres de rehabilitació i manteniment acordades.

  • Cessió d’Ús

És el dret a realitzar una construcció o disposar-ne d’una ja existent en propietat aliena, durant un període de temps convingut. El/la propietari/a de les construccions i la propietat del sòl la manté una altra persona, com pot ser l’Administració. Aquest model ofereix la seguretat d’ús de la compra, ja que ofereix una durada del contracte molt llarga, però a partir del pagament d’una hipoteca inferior a la derivada d’una compra.

  • Copropietat

La copropietat consisteix en la compra d’un immoble per part de diverses persones que poden subdividir o no l’habitatge en qüestió.

  • Cohabitatge

El cohabitatge explora possibilitat de viure en comunitat. Més enllà de la compartimentació de l’habitatge actual, en el qual coneixem poc el nostre veïnat i el sentit de la comunitat és baix, compartir espais pot ajudar a la convivència, a adaptar-se als canvis en l’estructura familiar i alhora reduir costos econòmics.

Acerca de FAVB 75 Articles
Federació d'Associacions de Veïns de Badalona

Be the first to comment

Leave a Reply