La salut pública i les associacions de veïns

La comissió de Salut de la FAVB tractant els problemes de les llistes d’espera

Un dels reptes de les Associacions de Veïns, és la millora del Serveis de Salut per aconseguir millores en la salut de les persones. En relació a la salut de les persones, entesa no solament com un estat d’absència de malaltia sinó com a un benestar físic i mental. Ens trobem amb diferents espais d’acció per a la ciutadania en matèria de salut.

  • Les condicions de vida lligades a l’activitat laboral, el lloc de residència, el nivell cultural… són elements determinants del estat de salut de les persones. La Llei de Barris, millorant la mobilitat, els centres cívics com a millora dels espais de sociabilitat, la millora dels serveis comuns… ha determinat una disminució de la mortalitat en el barri on s’han desenvolupat. L’Ajuntament de Barcelona està reclamen un Pla de Barris per el Baix Besós. Hem de lluitar perquè els barris veïns també se’n puguin aprofitar. El nivell d’atur, educatiu i el de renda són un dels determinants més influents en la Salut pública.
  • L’accés als Serveis de Salut és un determinant important en la supervivència de les persones.
  • Les lluites per les millores en salut es poden constituir en conquestes en benefici de tots.
  • El sistema sanitari és també un punt d’inversió econòmica en investigació, creació de llocs de treball i al capdavall, de nivell de vida i de salut de les persones.
  • Sovint ens trobem amb nous reptes en salut, noves malalties, nous fàrmacs, noves tècniques… alguns d’eficàcia provada d’altres amb els que encara no posseïm evidències
  • Aquests fronts generen un gran volum de negoci en el que la indústria farmacèutica i les indústries de serveis, poden crear grans beneficis que a vegades és difícil separar el seu caràcter ètic.
  • A vegades es barregen les reivindicacions en relació a la salut de la població, amb les reivindicacions laborals i sindicals dels treballadors del sistema de salut. Ambdós camps estan interrelacionats, però no s’han de confondre uns i altres.
La comissió de Salut de la FAVB tractant els problemes de les llistes d’espera

Tots aquests temes – i alguns més que m’hauré deixat- són temes d’alta complexitat i importància en la defensa dels drets entre persones. S’han de treballar amb el nivell de coneixements el més adient possible Coneixement, determinació en els objectius i diàleg són imprescindibles perquè les Associacions de Veïns en tregui el màxim rendiment en la incidència de la salut de les persones. També és important que es desenvolupi un diàleg i  debat entre el veïnat, per poder fixar les nostres posicions en aquests temes. A cada número del periòdic La Veu Dels Barris de la FAVB, anirem introduint articles en relació a aquests temes. Esperem que amb el temps es constitueixi un fòrum que sigui capaç d’enfrontar-se a aquesta problemàtica.

Josep Soler Amigó

Comissió Salut FAVB

Be the first to comment

Leave a Reply