EL CNJC culmina el procés participatiu #FemCarta

Eixos de treball del Consell de la joventut

El procés participatiu #FemCarta, que té per objectiu construir la 4a Carta Catalana de la Joventut,

Eixos de treball del Consell de la joventut

ha arribat a la darrera etapa. Entre els mesos d’agost i de novembre del passat 2017, es van dur a terme 14 tallers de retorn amb les diferents entitats del CNJC (Consell Nacional de Joventut de Catalunya) arreu del territori. Més de 160 persones joves d’arreu de Catalunya hi han pogut participar. A Badalona, amb el Consell de Joventut, vam fer un d’aquests 14 tallers per tal de revisar-la i aportar-hi el nostre granet de sorra.

Abans de seguir amb aquest article cal explicar, primer, què és la Carta Catalana de la Joventut. La Carta Catalana és una eina d’incidència política en clau positiva. Aquesta expressa necessitats i propostes de canvi en relació a tres grans blocs: emancipació, acció sociocultural i drets humans i civils.  L’objectiu de la Carta és analitzar les principals problemàtiques que patim de forma específica el jovent català, així com altres temes que ens preocupen. També pretén aportar propostes i alternatives que permetin assolir un nou paradigma de societat, on la precarietat juvenil estigui censurada i les vides dignes de tots i totes garantides.

Per què, si n’hi ha hagut d’altres abans, ara s’ha de fer una 4a Carta? Les necessitats dels joves canvien a mida que passen els anys. La darrera Carta Catalana de la Joventut (la 3a) va ser escrita ara fa 15 anys, l’any 2003, i tots sabem com han canviat els temps des de llavors. Alguns problemes juvenils s’han agreujat, han aparegut necessitats noves, i ha sigut necessari tornar-ho a plasmar tot en una nova Carta.

Els joves treballant per que la seva veu sigui escoltada

L’intercanvi d’opinions i expectatives ha convertit l’elaboració de la Carta en un procés molt interessant per obrir debats en el sí de les entitats i ha servit per enriquir el document. D’altra banda, al llarg d’aquesta etapa s’ha recollit un total de 96 esmenes entre els diferents eixos que la conformen, fet que ha demostrat que l’interès és real, que les preocupacions existeixen i que les necessitats s’han de cobrir.

En aquesta propera fase, l’equip de secretariat del CNJC treballarà en la redacció final de la Carta tenint en compte totes les aportacions de les entitats. Durant aquest període, s’obrirà un temps i un espai de negociació amb les diferents entitats per informar de l‘estat de les esmenes i per poder decidir de quina manera s’incorporaran. D’aquesta feina, en sorgirà també el Pla d’Actuació Jove 2017-2020, on es proposen algunes de les accions i objectius operatius que es desenvoluparan durant els 3 anys següents les organitzacions juvenils per poder assolir els reptes que es fixa el Pla Nacional de Joventut 2010-2020. Així doncs, podrem gaudir d’un nou marc de referència actualitzat amb el que treballar en els propers temps.

Aquest mes de Febrer, es portarà la proposta definitiva de la carta catalana a l’Assemblea General Ordinària del Consell Nacional de Joventut de Catalunya per tal d’aprovar-la o no. Si s’aprova, començarà la campanya que permetrà fer-ne la difusió corresponent i realitzar accions d’incidència.

Be the first to comment

Leave a Reply